Ontwikkelen in een groot webplatform

Wij bedenken, ontwerpen en bouwen ons eigen webplatform. En we richten het in voor onze klanten, intussen zo'n 2000 organisaties en 800.000 gebruikers.

Goede principes werken beter in de praktijk

Dagelijks werken zo'n 20 ontwikkelaars in de codebase. Ons platform is cloud software en draait op ons eigen cluster. We hebben één codebase en twee versies, master en stable.

_MG_8499.jpg

Conventies

We proberen zoveel mogelijk generiek te houden. Elke gebruiker profiteert daardoor van een uitbreiding of verbetering. De andere kant van de medaille is dat iedereen er ook last van heeft als we iets stuk maken.

Daarom hechten we veel waarde aan goede code. Automatische tests, code reviews, slimme tools en goede afspraken helpen daarbij. Onze afspraken hebben we in de vorm van style guides op GitHub gepubliceerd:

We ♥ Open Source

Bij Procurios maken we veelvuldig gebruik van open source libraries en componenten. Ondanks dat de broncode van ons platform niet publiek beschikbaar is, proberen we met het open sourcen van afgebakende delen van ons platform weer wat terug te geven aan de community.

Procurios is actief op Github. Hier vind je alle door ons gepubliceerde code.

procurios-op-github.png
Meestal zijn onze repositories op zichzelf staand en zonder addertjes onder het gras te gebruiken. In de toekomst gaan we veel meer onderdelen van ons platform op deze manier publiceren.

Tools die voor ons onmisbaar zijn

Met een groot team aan één — groot — platform werken is best ingewikkeld. De juiste processen automatiseren en de beschikking hebben over de juiste tools is dan een must.

Iedereen die bij ons met onze codebase kan werken, heeft lokaal een Procurios-implementatie (een vagrantbox). Als IDE kiest iedereen unaniem voor PhpStorm. Als je enkel tekstgebaseerd werkt, wijken we weleens uit naar Sublime Text. Of gewoon Vim :)

Voor versiebeheer is er Git. Een paar jaar geleden zijn we overgestapt van SVN naar Git en daar zijn we tot op de dag van vandaag erg gelukkig mee. Ook in de context van het werken met Git hebben we met elkaar afspraken gemaakt.

'Onze' tools
Beschikking hebben over de juiste tool voor het werk wat je doet wordt nogal eens onderschat. Bij Procurios hoef je daar niemand van te overtuigen.