Discussiëren of experimenteren?

Discussiëren of experimenteren?

Ik houd er wel van om lang te praten en na te denken over wat de beste oplossing is, maar is dat wel zo nuttig?

Veranderen is lastig

Als we wat willen veranderen, kan het weleens lastig zijn om te bepalen hoe we dat gaan doen. Soms is het al moeilijk om erachter te komen wat we moeten veranderen om te verbeteren, om vooruit te komen. Vaak komen daar nog uiteenlopende meningen van mensen bij kijken en voordat je het weet, wordt er geen beslissing genomen, maar alleen nog maar gediscussieerd.

Op zo'n moment is het goed om een experiment te definiëren. Bij ons in het team loopt er altijd een aantal experimenten. Sommigen ervan worden op een later moment vast onderdeel van de procedures, anderen vallen af en worden niet meer naar omgekeken.

Omschrijven, instemmen, uitvoeren en evalueren

Om te beginnen moet er duidelijk omschreven worden wat het experiment inhoudt. Iedereen die ermee te maken heeft, moet weten wat hem te doen staat en wat er gaat veranderen. Iedereen moet er ook mee instemmen om zijn best te doen.

Vervolgens moet het experiment geëvalueerd worden. Bij ons in het team gebeurt dat door elke week de lopende experimenten langs te gaan en te bepalen of ze zijn geslaagd. Meestal doen we dit twee weken lang en na die tijd wordt besloten of we het blijven gebruiken of dat we het experiment verwerpen en optioneel vervangen door een nieuw experiment.

Het kan heel lastig zijn om je over te geven aan een experiment waar je niet direct 100% achter staat. Maar bedenk dat als het echt niet zal werken, dat het experiment niet zal slagen. De andere kant is dat je in veel gevallen - zo blijkt uit de praktijk - dingen ontdekt die het werk van iedereen beter en leuker maken.

Een voorbeeld

Een voorbeeld van een experiment uit onze praktijk is het loslaten van ons ons fysieke Scrumbord en daarmee over te gaan op digitale borden (wij gebruiken Trello). We ondervonden wat hinder van het fysieke bord en de combinatie van digitaal en fysiek leverde een slecht onderhouden administratie op. Maar eigenlijk wilde niemand in ons team stoppen met onze "heilige" post-its. Het handmatig verhangen van briefjes werkte heel fijn en gaf een goed gevoel van vordering. Wat is er gebeurd met ons Scrumbord na twee weken experimenteren? Inderdaad, hij hangt er niet meer en we zijn heel blij met het resultaat.

Blijf niet te lang praten, zet je hakken niet in het zand, blijf niet stil staan bij alle meningen, maar ga lekker experimenteren!

Tips

Checklist voor goede experimenten:

  • Maak de experimenten niet te groot
  • Definieer een duidelijk doel
  • Zorg dat het hele team betrokken is
  • Probeer een experiment voor iedereen van nut te laten zijn
  • Maak de experimenten zichtbaar
  • Breng de experimenten geregeld onder de aandacht
  • Iedereen heeft een veto bij de beoordeling en zorg dat iedereen hiervan op de hoogte is

Als je hier meer over wilt lezen, begin dan bij Mathias Verraes.

Leave a comment...

Leave a comment

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.