Agile en Scrum

Agile en Scrum

Bij Procurios gebruiken we Scrum. Wat houdt dat nu eigenlijk in? En hoe verhoudt Scrum zich tot Agile, een andere veelgehoorde term in de ICT-wereld? In dit artikel hoop ik daar in het kort iets meer duidelijkheid over te geven.

Agile betekent 'behendig, lenig'

Om Scrum te begrijpen, is het belangrijk eerst te weten hoe Scrum zich verhoudt tot agile software-ontwikkeling. Agile betekent 'behendig, lenig'. Zie agile als fit-heid van organisaties die aan software-ontwikkeling doen. Het volgende voorbeeld maakt de verhouding tussen Agile en Scrum duidelijk:

Vergelijk het met lid worden van een sportschool: je wilt fit (agile) worden en de sportschool biedt jou een standaard trainingsprogramma (Scrum) om dat te bereiken. Scrum is niet de enige manier om fit te worden, maar het werkt goed en is een toegankelijk programma. Als je het programma trouw volgt, word je fit (agile). Er bestaan ook andere programma's (Kanban, XP etc.) of je kunt een programma op maat maken. Maar alle programma's hebben tot doel dat je als organisatie agile wordt.

Ok, maar wat is agile dan precies? Heel simpel, het wordt gevat in slechts een paar regels, beschreven in het Agile Manifesto:

 • Mensen en hun onderlinge interactie zijn belangrijker dan processen en hulpmiddelen
 • Werkende software is belangrijker dan allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant is belangrijker dan contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering is belangrijker dan het volgen van een plan

That's it. Bij een fitte web/software-bouwer is alles doordrongen van bovenstaande regels. Als Procurios willen we agile zijn en we hebben gekozen voor de Scrum-methodiek (en in sommige situaties de Kanban-methodiek) om dat te bereiken.

De kern van scrum is empirisme

Scrum is vrij eenvoudig te begrijpen: je werkt in korte iteraties, zogenaamde sprints1. Aan het einde van elke sprint staat er een stukje werkende software. Daar kan vervolgens feedback op worden gegeven, die eventueel meegenomen kan worden in een volgende sprint.

De kern van Scrum is dan ook empirisme, wat inhoudt dat kennis voortkomt uit ervaring én het nemen van beslissingen op basis van wat bekend is. Daarin staat het lijnrecht tegenover de Waterval-methode van software-ontwikkeling, waarbij zoveel mogelijk van tevoren wordt uitgedacht en uitgewerkt. Dat is dus niet op basis van ervaring2.

Het empirisme komt bij Scrum tot uitdrukking in drie pijlers:

 1. Transparantie: zorg dat het proces transparant en begrijpelijk is voor iedereen die verantwoordelijk is voor het eindresultaat. Denk bijvoorbeeld aan een up-to-date Sprint backlog (lijst van behoeften waarvoor tijdens de sprint een oplossing wordt uitgewerkt) en een gedeelde Definition of Done (wanneer beschouwen wij als Scrum-team een story als klaar). Deze transparantie is essentieel voor de volgende pijler:
 2. Inspectie: inspecteer regelmatig met elkaar of het behalen van het sprint-doel in gevaar komt. Dit doe je dagelijks bij de dagelijkse stand-up (officieel Daily Scrum), maar gebeurt natuurlijk ook op andere momenten.
 3. Aanpassing: als uit inspectie blijkt dat het doel of de kwaliteit in gevaar komt, moet je als team bijsturen. Daarom is het doel van de dagelijkse stand-up herplannen: als development-team pas je indien nodig de prioritering van stories op de sprint-backlog aan en bespreek je wie wat oppakt. Ook bespreek je hoe blokkades, zogenaamde impediments, zo snel mogelijk kunnen worden weggenomen.

Dat is de kern. Alles binnen Scrum raakt direct of indirect aan deze drie pijlers.

Meer over Scrum

Ik heb geprobeerd de kern te vatten, zonder je te overspoelen met details. Meer weten over Scrum? Voor onze klanten hebben we op scrum.procurios.com stapsgewijs beschreven hoe wij deze methode toepassen. Deze video geeft je in 7 minuten een duidelijke uitleg over Agile en Scrum. En alle officiële uitleg over de regels, rollen, gebeurtenissen en zogenaamde artefacten vind je in de Scrum Guide.

Voetnoten

 1. Bij Procurios duurt zo'n sprint slechts één week.
 2. Je zou kunnen zeggen dat het Waterval-model uitgaat van het rationalisme. 'Het empirisme wordt traditioneel beschouwd als een filosofie die tegengesteld is aan het rationalisme, dat de rede en het denken aanwijst als voornaamste kennisbron' - http://nl.wikipedia.org/wiki/Empirisme

1 comments

 1. Maarten Kossen Maarten Kossen Wrote on 19 april 2016 om 12:07:33

  Erg leuke en goede blog post, Tim! Leuk dat je het empirische benoemt; dit vergeet men vaak.

Leave a comment...

Leave a comment

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.