Van post-its op de muur naar kaartjes in Trello

Van post-its op de muur naar kaartjes in Trello

Een jaar geleden had ieder Scrum-team grote vellen wit papier met verschillende kolommen aan de muur hangen: het Scrum-bord. Tijdens de start of sprint werden er dan backlog items van de sprint backlog op post-its geschreven. Ook de taken die bij de backlog items hoorden, kwamen op post-its terecht. Gedurende de sprint werden deze post-its verplaatst van de ene kolom naar de andere kolom op het Scrum-bord. Zo was het te allen tijde in één oogopslag duidelijk wat de status was van de sprint.

Informatie overgedragen tijdens standup kan makkelijk verloren gaan

Tijdens een sprint kan er een hoop gezegd worden over een backlog item en deze informatie wordt dan opgeslagen in het collectief geheugen van het Scrum-team. Maar als bijvoorbeeld de product owner vragen heeft over een backlog item van een paar sprints geleden, dan kan het lastig zijn om de toenmalige overwegingen of beslissingen weer naar boven te halen.

Test-cases kun je niet beschrijven op een post-it

Als een backlog item klaar is om te testen door de product owner, dan komt deze in de juiste kolom te hangen op het Scrum-bord. Maar hoe en waar dit backlog item te testen is, zal door een teamlid mondeling uitgelegd moeten worden, want er is geen plek op het Scrum-bord om deze informatie vast te leggen.

Product owner hoeft niet aanwezig te zijn

Het komt voor dat een product owner af en toe een dagdeel of een dag niet op kantoor is door andere afspraken of om thuis te werken. Op zulke momenten is het handig als de product owner de voortgang kan blijven volgen.

Trello is volwassen genoeg voor ons werkproces

Trello is een online dienst waarbij een bord bestaat uit lijsten en op deze lijsten kunnen kaartjes staan. Er kunnen (Scrum-) teams samengesteld worden en meerdere borden per team aangemaakt worden (een bord per sprint). Voor meer informatie en een uitgebreidere uitleg, klik hier.

Wij gebruikten Trello al om een digitale versie te hebben van de product backlog, zodat de product owner ook tussen de sprints door de prioriteit kon bepalen en alvast nieuwe backlog items toe kon voegen voor de volgende backlog refinement. Maar inmiddels gebruiken we het ook om de voortgang van een sprint inzichtelijk te maken.

Post-its of Trello?

Zoals Rodi in een eerdere blog al zei, hebben we een experiment gedaan om het Scrum-bord zowel analoog als digitaal bij te houden. Dit leverde vooral een dubbele administratie op, maar we kwamen er wel achter hoe handig Trello was. Per kaartje is het mogelijk om o.a. checklists, labels, bijlagen en reacties toe te voegen en hiervan wordt ook opgeslagen wanneer en door wie dat gedaan is. Zo ontstaat er een historie aan gebeurtenissen per backlog item. In het kaartje kan uitgelegd worden hoe dit backlog item te testen is en de feedback na het testen kan hier ook toegevoegd worden.

Op dit moment gebruikt elk Scrum-team (dat sprints doet voor klanten) alleen nog Trello en zijn de fysieke Scrum-borden van de muren verdwenen.

Gebruiken we dan helemaal geen post-its meer?

Jawel, wij hebben nog fysieke borden waarop post-its hangen met o.a. welke experimenten we doen, om de afwezigheid van teamleden in kaart te brengen, de fail wall, wat onze focuspunten zijn en de daily happiness.

Leave a comment...

Leave a comment

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.